(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गडचिरोली येथे 119 पदांसाठी भरती

NHM Gadchiroli Recruitment 2019
NHM Gadchiroli Recruitment 2019

NHM Gadchiroli Recruitment 2019

NHM Gadchiroli Recruitment

NHM Gadchiroli Recruitment: (NHM) National Health Mission inviting applications from eligible candidates for 119 various posts. The last date for application is 05 August 2019.

[ads1]

भर्ती विभाग:- (NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोली

एकूण जागा:- 119 जागा

पदाचे नाव:-

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 सुपर स्पेशालिस्ट 02
2 स्पेशालिस्ट 21
3 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 08
4 दंतशल्य चिकित्सक  01
5 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर)
01
6 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर)
04
7 वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) 21
8 ऑडिओलॉजिस्ट 02
9 समाज कार्यकर्ता 01
10 स्पेशल एज्युकेटर  01
11 पाठ्यनिर्देशक 01
12 ऑप्टोमेट्रिस्ट
01
13 सायकोलॉजिस्ट 01
14 फिजिओथेरेपिस्ट 03
15 स्टाफ नर्स  19
16 समुपदेशक 01
17 पॅरा मेडिकल वर्कर 
02
18 फार्मासिस्ट 
02
19 कार्यक्रम सहाय्यक 02
20 सांख्यिकी सहाय्यक 12
21 सांख्यिकी सहाय्यक 01
22 तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) 02
23 मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक 10
एकूण 119

शैक्षणिक पात्रता:-

पद क्र. पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
1 सुपर स्पेशालिस्ट डीएम (कार्डिओलॉजी / नेफरोलॉजी)
2 स्पेशालिस्ट एमडी / एमएस / डीएनबी / डीए / डीसीएच
3 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) एमबीबीएस
4 दंतशल्य चिकित्सक  एमडीएस / बीडीएस
5 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर)
(i) पीजी युनानी (ii) ०२ वर्षांचा अनुभव
6 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर)
बीएएमएस / बीएचएमएस / बीयुएमएस
7 वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) बीएएमएस
8 ऑडिओलॉजिस्ट (i) ऑडिओलॉजिस्ट पदवी  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
9 समाज कार्यकर्ता (i) एमएसडब्ल्यू (ii) 02 वर्षे अनुभव
10 स्पेशल एज्युकेटर   (i) स्पेशल एज्युकेटर पदवी (ii) 02 वर्षे अनुभव
11 पाठ्यनिर्देशक (i) बी.एससी (नर्सिंग) (ii) ०२ वर्षांचा अनुभव
12 ऑप्टोमेट्रिस्ट
(i) ऑप्टोमेट्री पदवी  (ii) 01 वर्ष अनुभव
13 सायकोलॉजिस्ट एमए (सायकोलोजी)
14 फिजिओथेरेपिस्ट (i) फिजिओथेरेपी पदवी (ii) 01 वर्ष अनुभव 
15 स्टाफ नर्स  जीएनएम / बीएससी (नर्सिंग)
16 समुपदेशक (i) एमएसडब्ल्यू (ii) 01 वर्षे अनुभव
17 पॅरा मेडिकल वर्कर 
(i) १२ वी उत्तीर्ण (ii) पीएमडब्ल्यू प्रमाणपत्र
18 फार्मासिस्ट 
बी. फार्म. / डी. फार्म
19 कार्यक्रम सहाय्यक (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी (ii) मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टायपिंग 30 श.प्र.मि. (iii) एमएस-सीआयटी (iv) 01 वर्ष अनुभव.
20 सांख्यिकी सहाय्यक (i) सांख्यिकी/ गणित पदवी (ii) एमएस-सीआयटी
21 सांख्यिकी सहाय्यक (i) पदवीधर  (ii) संबंधित डिप्लोमा  (iii) 01 वर्ष अनुभव 
22 तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) (i) 12वी (विज्ञान)  (ii) डेंटल टेक्निशिअन कोर्स  (iii) 02 वर्षे अनुभव 
23 मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक (i) बायोलॉजिकल पदवी  (ii) 01 वर्ष अनुभव 

वेतनमान:-

पद क्र. पदाचे नाव वेतनमान
1 सुपर स्पेशालिस्ट 125000/- रु.
2 स्पेशालिस्ट 75000/- रु.
3 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 60000/- रु.
4 दंतशल्य चिकित्सक  30000/- रु.
5 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर)
30000/- रु.
6 वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर)
28000/- रु.
7 वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) 28000/- रु.
8 ऑडिओलॉजिस्ट 25000/- रु.
9 समाज कार्यकर्ता 25000/- रु.
10 स्पेशल एज्युकेटर  25000/- रु.
11 पाठ्यनिर्देशक 22000/- रु.
12 ऑप्टोमेट्रिस्ट
20000/- रु.
13 सायकोलॉजिस्ट 30000/- रु.
14 फिजिओथेरेपिस्ट 20000/- रु.
15 स्टाफ नर्स  20000/- रु.
16 समुपदेशक 17000/- रु.
17 पॅरा मेडिकल वर्कर 
17000/- रु.
18 फार्मासिस्ट 
17000/- रु.
19 कार्यक्रम सहाय्यक 17000/- रु.
20 सांख्यिकी सहाय्यक 17000/- रु.
21 सांख्यिकी सहाय्यक 17000/- रु.
22 तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) 17000/- रु.
23 मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक 16000/- रु.

वयोमर्यादा:- 31 जानेवारी 2019 रोजी 18 वर्षे ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

फी:-

 • खुला प्रवर्ग:- 150/- रु.
 • राखीव प्रवर्ग:- 100/- रु.

नोकरी ठिकाण:- गडचिरोली

निवड प्रक्रिया:- मुलाखतीद्वारे

अर्ज प्रक्रिया:- ऑफलाईन

अर्ज सादर करावयाचा पत्ता:- अधिक माहितीसाठी अधिकृत जाहीरात पहावी

महत्वपूर्ण तारखा:-

 • अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख:- 05 ऑगस्ट, 2019
 • पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करने:- 08 ऑगस्ट, 2019
 • अपात्र उमेदवारांची हरकत धेण्याचा अंतिम दिनांक:- 16 ऑगस्ट, 2019
 • पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करने:- 20 ऑगस्ट, 2019

महत्वपूर्ण दुवे:-
[ads2]

विभागीय अधिकृत जाहिरात व अर्ज पहा
विभागीय अधिकृत वेबसाईट पहा

line

Hiring Department:- (NHM) National Health Mission Gadchiroli

[ads1]

Total Posts:- 119 Posts

Name of the Post:-

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Super Specialist 02
2 Specialist 21
3 Medical Officer MBBS 08
4 Dentist 01
5 Medical Officer (PG Ayush) 01
6 Medical Officer (Ayush Graduate) 04
7 Medical Officer (RBSK Graduate) 21
8 Audiologist 02
9 Social worker 01
10 Special Educator 01
11 Instructor 01
12 Optometrist 01
13 Psychologist 01
14 Physiotherapist 03
15 Staff Nurse 19
16 Counselor 01
17 Para Medical Worker 02
18 Pharmacist 02
19 Program Assistant 02
20 Statistical Assistant 12
21 Technician (Ophthalmic) 01
22 Technician (Dental Technician) 02
23 Malaria Technical Supervisor 10
Total 119

Educational Qualifications:-

Post No. Name of the Post Educational Qualifications
1 Super Specialist DM (Cardiology/ Nephrology)
2 Specialist MD/MS/DNB/DA/DCH
3 Medical Officer MBBS MBBS
4 Dentist MDS/BDS
5 Medical Officer (PG Ayush) (i) PG Unani (ii) 02 years experience
6 Medical Officer (Ayush Graduate) BAMS/BHMS/BUMS
7 Medical Officer (RBSK Graduate) BAMS
8 Audiologist  (i) Audiologist Degree  (ii) 02 years experience
9 Social worker (i) MSW  (ii) 02 years experience
10 Special Educator (i) Special Educator Degree (ii) 02 years experience
11 Instructor (i) B.Sc (Nursing) (ii) 02 years experience
12 Optometrist (i) Degree in optometry (ii) 01 year experience
13 Psychologist MA (Psychology)
14 Physiotherapist  (i) Physiotherapy Degree (ii) 01 year experience
15 Staff Nurse GNM/B.Sc (Nursing)
16 Counselor  (i) MSW  (ii) 01 year experience
17 Para Medical Worker (i) 12th  (ii) PMW Certificate
18 Pharmacist B.Pharm./ D.Pharm
19 Program Assistant (i) Any Graduate with Typing Skill, Marathi 30, English 40 with MSCIT (ii) 01 year experience.
20 Statistical Assistant (i) Statistics / Mathematics Degree (ii) MS-CIT
21 Technician (Ophthalmic)  (i) Graduate (ii) Related Diploma (iii) 01 year experience
22 Technician (Dental Technician) (i) 12th (Science) (ii) Dental Technician Course (iii) 02 years experience
23 Malaria Technical Supervisor (i) Biological Degree  (ii) 01 year experience

Pay Scale:-

Post No. Name of the Post Pay Scale
1 Super Specialist Rs. 125000/-
2 Specialist Rs. 75000/-
3 Medical Officer MBBS Rs. 60000/-
4 Dentist Rs. 30000/-
5 Medical Officer (PG Ayush) Rs. 30000/-
6 Medical Officer (Ayush Graduate) Rs. 28000/-
7 Medical Officer (RBSK Graduate) Rs. 28000/-
8 Audiologist Rs. 25000/-
9 Social worker Rs. 25000/-
10 Special Educator Rs. 25000/-
11 Instructor Rs. 22000/-
12 Optometrist Rs. 20000/-
13 Psychologist Rs. 30000/-
14 Physiotherapist Rs. 20000/-
15 Staff Nurse Rs. 20000/-
16 Counselor Rs. 17000/-
17 Para Medical Worker Rs. 17000/-
18 Pharmacist Rs. 17000/-
19 Program Assistant Rs. 17000/-
20 Statistical Assistant Rs. 17000/-
21 Technician (Ophthalmic) Rs. 17000/-
22 Technician (Dental Technician) Rs. 17000/-
23 Malaria Technical Supervisor Rs. 16000/-

Age limit:- 18 years to 38 years as on 31 January 2019 [Reserved Category:  05 years Relaxation]

Fee:-

 • Open Category:- Rs. 150/-
 • Reserved Category:- Rs. 100/-

Job Location:- Gadchiroli

Selection Process:- Interview

Application Process:- Online

Important Dates:-

 • Last Date of Application:- 05 August, 2019
 • To publish the list of eligible / ineligible candidates of all the posts:- 08 August, 2019
 • Date to file an objection to ineligible candidates:- 16 August, 2019
 • Publication of final list of eligible / ineligible candidates on the website:- 20 August, 2019

Important Links:-

[ads2]

Departmental Advertising PDF & Form पहा
Departmental Official Website पहा